Hardcory

24 teksty – auto­rem jest Har­dco­ry.

W głowie ma­sa zdań, na pa­pie­rze kil­ka słów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2016, 16:21

Cza­sem trze­ba za­mil­knąć, aby zos­tać wysłucha­nym . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 września 2013, 21:43

Miłość do dru­giej oso­by nie jest jak gu­ma do żucia, że ją przeżujesz i wyp­lu­jesz . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 listopada 2012, 17:46

Zga­sić można za­pałkę, a nie ludzkie uczu­cie ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 listopada 2012, 21:19

Skończyć życie można na ziemi, ale nie da się skończyć go w ser­cach, którzy go kochają 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 listopada 2012, 20:41

Życie ma tyl­ko jedną wadę, szyb­ko się zaczy­na i nie wiemy kiedy przemija. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2012, 20:02

Je­dynie na co ma­my wpływ to na przyszłość, nie da się cofnąć wyk­rzycza­nych słów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 listopada 2012, 20:24

Cza­sem trze­ba spaść na dno, aby wzle­cieć do chmur 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 listopada 2012, 22:06

Wys­tar­czy po­wie­dzieć jed­no słowo aby coś się zaczęło, ale jed­no słowo nie wys­tar­czy żeby wszys­tko skończyło. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 listopada 2012, 18:14

Szko­da że życie nie jest jak kon­to na por­ta­lach in­terne­towych, nie da się za­logo­wać i wy­logo­wać kiedy się chce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2012, 22:20

Hardcory

Hardcory

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność